Giới thiệu

DHA là

Trong suốt quá trình hình thành từ những năm 2019,trọng tâm chính của chúng tôi tập trung vào những thiết kế chuyên biệt, sáng tạo với những dự án về khách sạn, các khu nghỉ dưỡng, các công trình kiến trúc nghệ thuật hay những dự án tư nhân đòi hỏi những thiết kế sáng tạo.
Mỗi cá nhân DHA cũng là những thành tố kiệt xuất nhỏ để tạo nên bước tiến lớn cho tập thể, hỗ trợ lẫn nhau để có cái nhìn khác nhau đóng góp cho sự phát triển các khía cạnh phức tạp khác nhau của dự án.
KTS sáng lập Đặng Xuân Hòa với kinh nghiệm 18 năm hành nghề trong môi trường tư vấn chuyên nghiệp nước ngoài

TRIẾT LÝ THIẾT KẾ

Kiến trúc là một ngành nghệ thuật ứng dụng tổng hòa của Nghệ thuật và Kỹ thuật nên Kiến trúc sư của thế hệ mới vừa phải am hiểu về Văn hóa, vừa có Trải nghiệm phong phú và quá trình thực hành liên tục lâu dài mới đáp ứng được những dự án đòi hỏi tính thực tiễn , các nguyên tắc thiết kế chồng chéo, văn hóa bản địa phong phú.
Với mỗi địa điểm nơi Công trình được tạo ra sẽ có Chức năng, môi trường và tính xã hội khác nhau, chúng tôi cố gắng tìm kiếm những cơ hội để thiết kế tác phẩm kiến trúc có sự độc đáo riêng.

 

Founder/Pricipal Architect
Đặng Xuân Hòa